Börsiteated

Aktsiakapital vähendamine kanti äriregistrisse

Postitatud 27.07.2012

27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, kus otsustati vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o. 151 329 505). Aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot (0.10 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 29. oktoobril 2012. Aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ning selle arvelt kaetakse akumuleeritud kahjumit.

Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 4. mail 2012 kella 23:59 seisuga.

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja