Börsiteated

Aktiivne tegevus Poolas külmutatakse

Postitatud 23.09.2016

Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. opereerib Varssavis aadressil Grzybowska 63 OEG esinduskasiinot Olympic Casino Sunrise. Nimetatud asukohas on OEG esinduskasiino tegutsenud viimased 9 aastat ning teinud seda asuohapõhise tegevusloa alusel. Nagu viidatud OEG 22.09.2016 börsiteates, mis on kättesaadav aadressil https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=728169&messageId=913969, lõppeb nimetatud Poola esinduskasiino asukohapõhise tegevusloa kehtivus 23.09.2016.

Vastavalt Poolas kehtivale seadusele korraldatakse asukohapõhiste tegevuslubade väljaandmiseks konkurss juhul, kui taotlejaid on rohkem kui väljastatavaid lubasid. Kui taotlejate arv vastab väljastatavate lubade arvule või on väiksem, puudub Poola Rahandusministril kohustus konkursi korraldamiseks. Varssavi kasiinotegevuslubadest huvitatud isikutel oli õigus esitada taotlus loa saamiseks, mille tähtaeg oli 24.03.2016. Nimetatud kuupäevaks OEG Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. taotlust ei esitanud, kuna tal puudus nõutav Varssavi Linnavalitsuse aadressipõhine heakskiit, millele on viidatud allpool. Küll aga esitasid OEG Poola tütarühingud Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. ja Ultramedia sp. z o.o. Poola Rahandusministeeriumile taotlused ülalviidatud asukohale uue loa saamiseks 01.09.2016.

Tänaseks on välja andmata üks Varssavi asukohapõhine tegevusluba, mis tuleb Poola Rahandusministeeriumil veel välja anda. Samas ei ole luba antud kummalegi OEG Poola tütarühingule. OEG juhtkonnal on alust arvata, et OEG Poola tütarühingute Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. ja Ultramedia sp. z o.o. taotlusi ei rahuldatud, kuna puudus nõutav Varssavi Linnavalitsuse aadressipõhine heakskiit. OEG Poola tütarühingud Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o. ja Ultramedia sp. z o.o. võtavad tarvitusele kõik asjakohased meetmed nimetatud heakskiidu saamiseks esimesel võimalusel.

Kehtiva asukohapõhise tegevusloa puudumise tõttu külmutab OEG alates 24.09.2016 aktiivse tegevuse Poolas, kuid on endiselt huvitatud Poola turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkurssidel. Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini.

OEG Poola tütarettevõtjate konsolideeritud äritulud 2016. aasta esimesel kuuel kuul olid 9,4 miljonit eurot ning ärikasum 0,5 miljonit eurot. Poola operatsioonid andsid esimesel poolaastal 10% kontserni ärituludest ja 4% kontserni ärikasumist.

Poola tütarettevõtjate aktiivse tegevuse peatamisega kaasneb Poolas firmaväärtuse ja varade raamatupidamislik allahindlus vahemikus 9-10 miljonit eurot ning tegevuse peatamisega kaasnevad täiendavad kulud ligikaudu 1 miljonit eurot.

Poolas säilitab OEG tegevuse külmutamise perioodil kuni 15 töökohta, lisaks pakutakse praegustele töötajatele võimalust asuda tööle ligikaudu 50 avatud positsioonile kontserni teiste riikide ettevõtjates ning ülejäänud töötajatega lõpetatakse töösuhe seadusega ettenähtud korras.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja