Börsiteated

2007. a. auditeerimata majandustulemused

Postitatud 21.02.2008

Olympic Entertainment Group AS (edaspidi nimetatud ka „Grupp”) on juhtiv hasartmänguteenuste osutaja Balti riikides (Eestis, Lätis ja Leedus) ning opereerib kasiinosid Ukrainas, Valgevenes, Poolas ja Rumeenias.


Ülevaade Grupi olulisematest sündmustest 2007.aastal:

Aprillis allkirjastas tütarettevõte Olympic Casino Bucharest S.r.l lepingu Rumeenia kasiinooperaatori Empire International Game World´i varade omandamiseks, mille alusel omandati kolm kasiinot Rumeenia pealinnas Bukarestis.

Aprillis omandas Grupp Kristiine Kasiino AS aktsiad ja Casinova OÜ osa. Teise kvartali jooksul ühendati Kristiine Kasiino AS ja Olympic Casino Eesti AS äritegevus. Tehingu tulemusel kasvas Grupi hinnanguline turuosa Eesti hasartmänguturul 45%-ni.


Aprillis asutas tütarettevõtte Olympic Entertainment Slovakkia S.r.o. Slovakkias. Tegevuslitsents, mis võimaldab ettevõttel alustada kasiinooperatsioonidega Slovakkia hasartmänguturul, saadi 2008 veebruari alguses.

Aprilli lõpus sõlmis Grupp lõpliku lepingu 80% Casino Polonia- Wroclaw Sp. z.o.o. (edaspidi nimetatud ka "CP") aktsiate omandamiseks. Mai lõpus avas CP uue kasiino Hiltoni hotellis Varssavis, investeerides sellesse ligi 110 miljonit krooni (7 miljonit eurot). Avatud Olympic Casino Sunrise on Poola suurim kasiino - 1500 ruutmeetri suuruses kasiinos on 100 mänguautomaati ning 20 mängulauda.


Mais viidi lõpuni Olympic Casino Latvia SIA ja Baltic Gaming AS juriidiline ühendamine.

Juulis sõlmis Grupi tütarfirma Olympic Casino Ukraine TOV ostu-müügi eellepingu Ukraina juhtiva kasiinooperaatori Eldorado ostuks. Septembris allkirjastati lõplik ostu-müügileping, millega omandati kolm ettevõtet, mis opereerivad viit mängusaali Kiievi kesklinnas või selle lähirajoonides hästi sissetöötatud kohtades, neist kolm on mängulaudadega kasiinod.


Juulis soetas Grupp 97,5%-lise osaluse Kesklinna Hotelli OÜ-s, mille eesmärgiks on alustada Grupi uut kasiinohotellide ning kasiinokomplekside arenduse suunda.

Augustis sisenes Grupp Leedus uude B-kategooria mängusaalide turusegmenti.


Alates 26. septembrist kaubeldakse OEG aktsiatega Varssavi börsil. Liikmeksolek Euroopa suuruselt neljandal väärtpaberiturul toetab OEG tulevikuambitsioone ja rahvusvahelist haaret.


Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Tulemuste lühikokkuvõte, 12 kuud 2007:
Äritulud:        		2 517,5 miljonit krooni (+ 50,9%) 
Ärikasum: 432,5 miljonit krooni (- 2,7%)
Ärirentaablus*: 17,2% (2006: 26,6%)
Kasum enne makse: 425,5 miljonit krooni (- 4,3%)
Puhaskasum: 381,7 miljonit krooni (-5,6%)
Puhasrentaablus**: 14,6% (2006: 23,3%)

Rahavood äritegevusest: 664,6 miljonit krooni (2006: 627,9 miljonit krooni)
Rahavood investeerimistegevusest: -1 243,6 miljonit krooni (2006: -426,4 miljonit krooni)
Rahavood finantseermistegevusest: -151,1 miljonit krooni (2006: 849,0 miljonit krooni)


* Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
** Puhasrentaablus = Puhaskasum / Äritulud
1 EUR = 15,6466 EEK


Grupi majandustulemustesse on konsolideeritud 2007. aastal omandatud ettevõtete järgmiste perioodide majandustulemused:
Kristiine Kasiino ja Casinova OÜ aprill - detsember 2007;
Casino Polonia Wroclaw Sp. Z.o.o. mai - detsember 2007;
Olympic Casino Bucharest S.r.l juuni - detsember 2007;
Elodorado ettevõtted oktoober - detsember 2007.

Grupi 2007. aasta 4.kvartali konsolideeritud äritulud olid 826,0 miljonit krooni (52,8 miljonit eurot) suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 62,6%.

Grupi 4. kvartali ärikasum oli 134,8 miljonit krooni (8,6 miljonit eurot) ning kvartali puhaskasumiks kujunes 98,4 miljoni kroonini (6,3 miljonit eurot). Neljanda kvartali ärirentaablus oli 16,3% ning puhasrentaablus 11,9%.

Olympic Entertainment Group AS 2007. aasta konsolideeritud müügitulud moodustasid kokku 2 487,3 miljonit krooni (159,0 miljonit eurot),äritulud moodustasid kokku 2 517,5 miljonit krooni (160,9 miljonit eurot), mis on 50,9% enam 2006. aastal teenitud 1 668,8 miljoni kroonisest (106,7 miljonit eurot) kogutulust.

Grupi ärikasumiks kujunes 432,5 miljonit krooni (27,6 miljoni eurot), mis on võrreldes 2006. aastaga 2,7% vähem. Konsolideeritud puhaskasum kahanes 5,6% võrreldes möödunud aasta 404,3 miljoni krooniga (25,8 miljonit eurot) ulatudes 381,7 miljoni kroonini (24,4 miljonit eurot).

2007. aasta korrigeeritud prognooside kohaselt plaanis Grupp teenida äritulusid 2,3 miljardit krooni (147,0 miljonit eurot) ning ärikasumit 450 miljonit krooni (28,8 miljonit eurot). Auditeerimata andmetel ületasid äritulud koos ühekordsete tuludega prognoosi 217,5 miljonit krooni (13,9 miljonit eurot, mis moodustab 9,5% planeeritust rohkem. Auditeerimata ärikasum erines prognoosist -3,9% ning moodustas 432,6 miljonit krooni (27,6 miljonit eurot). Ärikasumit mõjutavad uute kasiinode avamise ettevalmistamisega seotud kulud ning muud ühekordse iseloomuga kulud.

Grupi juhtkonna hinnangul ei ole 2007. aastal toimunud ettevõtete omandamised aruandeaasta jooksul veel täispotentsiaali saavutanud. Gruppi lisandunud ettevõtete kasumimarginaalide paranemist planeeritakse alates 2008. aasta teisest poolest.

2007. aasta ärituludele avaldasid positiivset mõju tulude lisandumine aasta jooksul soetatud ettevõtetest, tulude kasv olemasolevates operatsioonides ning laienemise tulemusel avatud kasiinode lisandumine. 2007. aastal äriühendustest lisandunud ettevõtted moodustasid äritulude kasvust 402,3 miljonit krooni (25,7 miljonit eurot) ehk 47,4% äritulude kogukasvust. 2007. aasta ärituludes kajastub ühekordse iseloomuga tulusid 33,2 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot).

Grupi 2007. aasta konsolideeritud äritulud koosnesid 92% hasartmängutulust, ja  8% muudest tuludest.

Tulude jaotus geograafiliste segmentide lõikes (tuhandetes kroonides):
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4. kv | 4. kv | Muutus | 2007 | 2006 | Muutus |
| | 2007 | 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 241 253 | 203 618 | 18,5% | 866 057 | 671 535 | 29,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 194 655 | 159 372 | 22,1% | 692 760 | 511 211 | 35,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 157 808 | 110 815 | 42,4% | 470 480 | 389 467 | 20,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 80 188 | 32 867 | 144,0% | 187 640 | 94 881 | 97,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 5 677 | 1 271 | 346,5% | 12 617 | 1 676 | 652,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 139 272 | - | - | 270 838 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia | 7 136 | - | - | 17 115 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 825 989 | 507 944 | 62,6% | 2 517 506 | 1 668 770 | 50,9% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK


Grupi 2007. aasta konsolideeritud tegevuskulud kasvasid võrreldes 2006. aastaga 70,3% ning moodustasid 2 085,0 miljonit krooni (133,3 miljonit eurot). Suurima osa Grupi tegevuskuludest moodustavad tööjõukulud 651,9 miljonit krooni (41,7 miljonit eurot), järgnevad amortisatsioonikulu 257,1 miljonit krooni (16,4 miljonit eurot), hasartmängumaksude kulud 330,0 miljonit krooni (21,1 miljonit eurot), marketingikulud 193,4 miljonit krooni (12,4 miljonit eurot), hoonete rendikulu 171,0 miljonit krooni (10,9 miljonit eurot).

Grupi tegevuskulude struktuur ei ole aasta jooksul muutunud ning kulude kasv on seotud eelkõige Grupi laienemisega. Absoluutnumbrina kasvasid kõige enam personalikulud, kokku 269,9 miljonit krooni (17,2 miljonit eurot), kasvades võrreldes eelmise aastaga 70,7%. Hasartmängumaksu kulud kasvasid 2007. aastal 127,2% ehk 184,8 miljonit krooni (11,8 miljonit eurot) ja hoonete rendikulud 92,4% ehk 82,1 miljonit krooni (5,2 miljonit eurot).

2007.aasta konsolideeritud ärikuludes kajastuvad uute kasiinode avamise ettevalmistamisega seotud kulud kogusummas 52,0 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot) ning 27,0 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) ühekordse iseloomuga kulusid: uute turgude uurimisega seotud kulud 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), Poola turule sisenemise kulud 6,0 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), nõukogu, juhatuse ja võtmetöötajate optsioonidega seotud kulud 16,9 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot).

2007. aasta puhaskasumit mõjutavad -31,2 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) realiseerimata kursivahed, mis tulenevad euro ja USA dollari kursi kõikumisest. Kursivahed kajastuvad kasumiaruande real „finantstulud ja -kulud neto“.


Bilanss

31.12.07 seisuga oli Olympic Entertainment Group AS-i konsolideeritud bilansimaht 2 706,9 miljonit krooni (173,0 miljonit eurot), mis on 17,2% suurem 31.12.06 bilansimahust.

Käibevarad moodustasid varadest 596,5 miljonit krooni (38,1 miljonit eurot) ehk 22,0% kogu varadest ja põhivarad 2 110,4 miljonit krooni (134,9 miljonit eurot) ehk 78% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 699,7 miljonit krooni (44,7 miljonit eurot) ehk 33,2%.

Grupi kohustused olid kokku 368,5 miljonit krooni (23,6 miljonit eurot) ning ettevõtte konsolideeritud omakapital 2 338,4 miljoni kroonini (149,5 miljonit eurot). Grupi kohustustest suurema osa moodustavad võlad hankijatele 125,7 miljonit krooni (8,0 miljonit eurot), maksukohustused 84,5 miljonit krooni (5,3 miljonit eurot), võlad töövõtjatele 66,5 miljonit krooni (4,3 miljonit eurot), muud viitvõlad 24,3 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Muud kohustused koosnevad kapitalirendi kohustusest 22,9 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), edasilükkunud tulumaksukohutusest 18,3 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot), klientide nõuetest ning võidufondidest kogusummas 26,3 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot).


Personal

31.12.2007 seisuga andis Grupp tööd 4 004 inimesele (31.12.06: 2342). Grupi Eesti ettevõtetes töötas detsembri lõpus 779, Lätis 1077, Leedus 764, Ukrainas 646, Valgevenes 88, Poolas 489, Rumeenias 159 ja Slovakkias 2 inimest.

2007. aasta eest arvestati Grupi töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 651,9 miljonit krooni (41,7 miljonit eurot), 2006. aastal vastavalt 382,0 miljonit krooni (24,4 miljonit eurot).

2007. aastal sõlmiti optsioonilepingud Olympic Entertainment Group AS juhatuse liikmete ning Grupi võtmetöötajatega. Juhatuse liige saab sõlmitud optsioonilepingu alusel perioodil 2008 - 2010 märkida kokku 333 624 Olympic Entertainment Group'i aktsiat ning iga töötaja vastavalt 133 446 aktsiat. Aktsiate täpne arv, mida iga juhatuse liige ja töötaja märkida saab sõltub Grupi
finantseesmärkide ning iga juhatuse liikme ja töötaja valdkonnaga seotud eesmärkide täitmisest. Optsioone saab kasutada igal aastal alates 2008. a kuni 2010. a.


Kasiinoettevõtete tulemused

2007. aasta lõpus oli Grupis kokku 122 kasiinot, üldpinnaga 33 828 m2. 2006. aasta lõpus oli Grupi kasiinode arv 79 ja kasiinode üldpind kokku 22 316 m2.


Kasiinode arv riikide lõikes:
     31.12.2007 31.12.2006                        

Eesti 35 22
Läti 38 38
Leedu 15 10
Ukraina 19 8
Valgevene 4 1
Poola 8 -
Rumeenia 3 -
KOKKU 122 79OLYMPIC CASINO EESTI AS

2007. aasta lõpus tegutses Eestis kokku 35 Olympic kasiinot, milles oli kokku 1 335 mänguautomaati ja 24 mängulauda. Aasta jooksul renoveeriti 3 Olympic kasiinot ning viidi Olympicu kaubamärgi alla 6 endist Kristiine Kasiinot.

Olympic Casino Eesti AS (OCE) 2007. aasta müügitulu kasvas 23,7% 794,8 miljoni kroonini (50,8 miljonit eurot). OCE ärikasum moodustas 288 miljonit krooni (18,4 miljonit eurot) jäädes samale tasemele 2006. aasta tulemusega. OCE ärikasumit mõjutas üldine Eesti hinnatõus, tööjõuturu olukorra survest tulenev töötasude kasv, Olympic kasiinode ja Kristiine Kasiinode kaasajastamisega seotud kulud ja uute seadmete amortisatsioonikulud. Kristiine Kasiinode kaasajastamisega seotud kulud 2007. aastal olid kokku 11,8 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO LATVIA SIA

2007. aasta viidi lõpuni Olympic Casino Latvia SIA (OCL) ja Baltic Gaming AS (BG) juriidiline ühendamine. Aasta jooksul renoveeriti 10 BG kasiinot ning uuendati 2 Olympic kasiinot. Aasta lõpus opereeris OCL kokku 38 kasiinot 1 235 mänguautomaadiga ja 40 mängulauaga.

OCL ja BG 2007. aasta müügitulu oli kokku 661,1 miljonit krooni (42,3 miljonit eurot), mis on 38,6% rohkem kui OCL ja BG 2006 tulemus kokku. Ärikasumiks kujunes 106,0 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot), mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 7,1% . Kasumi kasvu pidurdavad suurenenud kulud personalile, maksumäära tõusust tulenevalt hasartmängumaksule ning käibe suurenemisest tingitud jackpottide ning boonuspunktide kulude suurenemine, BG ja OCL ühendamisega seotud kulud ning investeeringute kasvul baseeruv
amortisatsioonikulu tõus.


OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB

Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) avas 2007. aastal 5 uut B-kategooria kasiinot.

Jätkuvalt on suletud hotelli renoveerimistööde tõttu OCGB Kaunase esinduskasiino. 2007. aasta lõpus tegutses Olympic Casino kaubamärgi all Leedus 10 kasiinot (arvestades ka ajutiselt renoveerimiseks suletud Kaunase kasiinot) ning Bumerangase kaubamärgi all 5 kasiinot, kokku 546 mänguautomaadiga ja 64 mängulauaga.

OCGB lõpetas 2007. aasta müügituluga 429,8 miljonit krooni (27,5 miljonit eurot), mis on ligi 15% rohkem kui aasta varem. Ettevõtte ärikasum kasvas 41,7% 115,6 miljoni kroonini (7,4 miljonit eurot). Kasumi kasvu põhjustas OCGB müügitulude suurenemine. OCGB teenis 2007.aasta viimases kvartalis seoses Kaunase hotelli renoveerimistööde hilinemisega ja kasiino sulgemisega hüvitisi 8,6 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV

Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) opereeris aasta lõpu seisuga 14 Olympic Casinot. Septembris sõlmiti lõplik ostu-müügileping Eldorado kaubamärgi all tegutseva 5 kasiino ostuks, millest 2 on lauakasiinod. Elodrado kasiinode tulemused on konsolideeritud Grupi majandustulemustesse alates neljandast kvartalist. Aasta lõpus opereeris OCU kokku 683 mänguautomaadiga ning Eldorado ettevõtted 274 mänguautomaadiga ja 17 mängulauaga.

OCU lõpetas 2007. aasta müügituluga 154,2 miljonit krooni (9,9 miljonit eurot). Müügitulu suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 62,6%. Tulud suurenemine on tingitud nii tulude kasvust olemasolevates kasiinodes kui ka uute kasiinode avamisest. OCU ärikasum moodustas 2007. aastal 13,3 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) vähem.

Eldorado ettevõtete müügitulud olid 2007. aasta neljandas kvartalis 33,4 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning ärikasum 5,3 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Grupi Ukraina segmendi ärikasumile avaldasid mõju laienemisest tulenevad kulud, eelkõige rendikulud ning investeeringute kasvavast mahust tulenev amortisatsioonikulude tõus.


OLYMPIC CASINO BEL IP

Olympic Casino Bel IP (OCB) tegutseb detsembri lõpu seisuga Minskis 4 kasiinoga. Aasta jooksul avati 3 uut kasiinot.

2007. aasta müügitulud olid 12,1 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). Seoses kasiinode avamiste edasilükkumisega ja uute kasiinode sissetöötamisperioodiga on OCB 2007. aasta ärikahjum -23,3 miljonit krooni (-1,5 miljonit eurot).


CASINO POLONIA - WROCLAW SP. Z.O.O

Casino Polonia Wroclaw Sp. Z.o.o (CP) 2007. aasta mai-detsember müügitulu oli 270,1 miljonit krooni (17,3 miljonit eurot). CP müügitulud kasvasid 2007. aasta 4. kvartalis võrreldes 3. kvartaliga 53,9%. CP opereeris aasta lõpus 310 mänguautomaadiga ja 44 mängulauaga. CP organisatsiooni reorganiseerimisega kaasnevatest kuludest tulenevalt kujunes 2007. aasta mai-detsember ärikasumiks 2,5 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).


OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L.

2007. aasta kolmandas kvartalis renoveeriti 2 endist Empire International Game World`i mänguautomaadi kasiinot ning avati 1 uus mänguautomaadi kasiino.

Olympic Casino Bucharest S.r.l. lõpetas 2007. aasta müügituluga 17,2 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot). Uute saalide avamise ettevalmistustööd ja operatsioonide ümber kujundamine tõid kaasa kulud, mille tulemusena kujunes 2007. aasta ärikahjumiks -26,2 miljonit krooni (-1,7 miljonit eurot).

Kontserni põhilised arvnäitajad

--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni) | 2 517,50 | 1 668,80 | 50,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni) | 689,6 | 630,4 | 9,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (miljon krooni) | 432,5 | 444,4 | -2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (miljon krooni) | 381,7 | 404,3 | -5,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 27,4% | 37,8% | -27,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus | 17,2% | 26,6% | -35,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 15,2% | 24,2% | -37,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv | 86,4% | 89,8% | -3,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROA | 14,7% | 23,9% | -38,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROE | 16,7% | 29,1% | -42,6% |
--------------------------------------------------------------------------------

Suhtarvude valemid

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum miinus vähemusosalus
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud
o Puhasrentaablus = Puhaskasum / Aritulud
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku
o ROA = Puhaskasum / Keskmised varad kokku
o ROE = Puhaskasum/ Keskmine omakapital kokku

1 EUR = 15,6466 EEK


--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | 4. kv | 4. kv | 2007 | 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 802 306 | 503 625 | 2 487 298 | 1 658 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 23 683 | 4 319 | 30 207 | 10 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 825 989 | 507 944 | 2 517 506 | 1 668 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -19 538 | -21 710 | -60 297 | -56 433 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -369 136 | -175 485 | -1 101 984 | -592 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -208 761 | -118 085 | -651 911 | -381 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -82 203 | -61 924 | -256 769 | -159 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtuse langus | 0 | 0 | 0 | -26 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -11 205 | -5 495 | -13 648 | -7 352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -691 193 | -382 698 | -2 084 959 | -1 224 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 134 795 | 125 246 | 432 547 | 444 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum tütarettevõtte osade | 0 | 8 409 | 0 | 8 409 |
| müügist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum investeeringutelt | 11 | -11 | 11 | -11 |
| sidusettevõtetesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 3 551 | 6 572 | 27 791 | 9 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -318 | -1 376 | -604 | -10 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | -22 024 | -5 874 | -34 288 | -7 636 |
| valuutakursi muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -18 781 | 7 721 | -7 090 | 337 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 116 015 | 132 967 | 425 457 | 444 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -17 582 | -17 754 | -43 752 | -40 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 98 433 | 115 213 | 381 705 | 404 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 6 707 | 4 613 | 14 356 | 15 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 91 726 | 110 600 | 367 349 | 388 799 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,61 | 0,79 | 2,43 | 3,11 |
| (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,61 | 0,79 | 2,43 | 3,11 |
| kohta (EEK) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | 4. kv | 4. kv | 2007 | 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulud | 51 277 | 32 188 | 158 967 | 106 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 1 514 | 276 | 1 931 | 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud kokku | 52 790 | 32 464 | 160 898 | 106 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja | -1 249 | -1 388 | -3 854 | -3 607 |
| teenused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud | -23 592 | -11 216 | -70 430 | -37 874 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud | -13 342 | -7 547 | -41 665 | -24 414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | -5 254 | -3 958 | -16 411 | -10 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtuse väärtuse | 0 | 0 | 0 | -1 671 |
| langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -716 | -351 | -872 | -470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikulud kokku | -44 153 | -24 459 | -133 231 | -78 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 8 637 | 8 005 | 27 667 | 28 402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum tütarettevõtte osade | 0 | 537 | 0 | 537 |
| müügist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum investeeringutelt | 1 | -1 | 1 | -1 |
| sidusettevõtetesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud | 227 | 420 | 1 776 | 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -20 | -88 | -39 | -660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | -1 408 | -375 | -2 191 | -488 |
| valuutakursi muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -1 200 | 493 | -453 | 22 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum majandustegevusest | 7 437 | 8 498 | 27 214 | 28 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu | -1 124 | -1 135 | -2 796 | -2 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 6 313 | 7 363 | 24 418 | 25 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 429 | 295 | 918 | 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanike osa | 5 885 | 7 069 | 23 500 | 24 849 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava kasum aktsia kohta | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,20 |
| (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud kasum aktsia | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,20 |
| kohta (EUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | | 501 801 | 1 234 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | | 14 115 | 7 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | | 57 570 | 41 902 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | | 2 567 | 6 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | | 20 431 | 10 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | | 596 484 | 1 300 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara | | 3 575 | 3 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud | | 18 176 | 18 311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | | 11 955 | 42 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | | 52 924 | 31 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | | 1 324 075 | 770 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | | 699 663 | 142 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | | 2 110 368 | 1 008 564 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | | 2 706 852 | 2 309 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK) | | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | | 4 682 | 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | | 12 509 | 15 340 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | | 125 677 | 97 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | | 13 613 | 20 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | | 70 866 | 30 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | | 84 294 | 43 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | | 13 748 | 16 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | | 325 390 | 223 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | | 18 280 | 12 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | | 24 787 | 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | | 43 067 | 13 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 368 457 | 236 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | | 1 510 000 | 754 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | | 227 273 | 968 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | | 19 444 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | | 7 939 | -2 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | | 512 417 | 315 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv | | 2 277 074 | 2 035 896 |
| omakapital kokku | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | | 61 321 | 37 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 2 338 395 | 2 073 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 2 706 852 | 2 309 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | | 32 071 | 78 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | | 902 | 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | | 3 679 | 2 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks | | 164 | 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | | 1 306 | 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | | 38 122 | 83 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue | | 229 | 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid | | 1 162 | 1 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | | 764 | 2 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | | 3 382 | 2 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | | 84 624 | 49 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | | 44 717 | 9 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | | 134 877 | 64 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | | 172 999 | 147 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR) | | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | | 299 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | | 799 | 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | | 8 032 | 6 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus | | 870 | 1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused | | 4 529 | 1 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | | 5 387 | 2 781 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | | 879 | 1 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | | 20 796 | 14 253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | | 1 168 | 779 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | | 1 584 | 63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | | 2 752 | 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 23 549 | 15 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | | 96 507 | 48 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | | 14 525 | 61 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | | 1 243 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed | | 507 | -142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | | 32 749 | 20 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv | | 145 532 | 130 117 |
| omakapital kokku | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | | 3 919 | 2 372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 149 451 | 132 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 172 999 | 147 585 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo:

Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group
Tel + 372 667 1250
E-post: andri.avila@oc.eu
www.olympic-casino.com

« Tagasi nimekirja