Aktsiainfo

Olympic Entertainment Group AS aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali suuruseks on 60 716 482,40 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 791 206 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.

Allikas: Nasdaq Tallinn

 

ISIN  EE3100084021
Väärtpaberi lühinimi  OEG1T
Market  BALTIC MAIN LIST
Emiteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteerimise kuupäev  23.10.2006


Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil 1. jaanuar 2012 - 31. detsember 2017:Olympic Entertainment Group AS aktsia võrdlus indeksitega perioodil 1. jaanuar 2012 – 31. detsember 2017:

Indeks/aktsia 1.01.2012 31.12.2017 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 431,94 944,09 118,57
OMX Tallinn 531,17 1 242,12 133,85
OEG1T 1 062 EUR 1,810 EUR 70,43

Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid seisuga 31. detsember 2017:

OÜ HANSAASSETS 45,04%
OÜ Hendaya Invest 18,95%
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 3,69%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A./ LUX-NON RESIDENTS / DOMESTIC RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT 1,69%
NORDEA BANK AB FINLAND BRANCH-NON-TREATY CLIENTS 1,31%
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS 1,30%
CITIBANK ( NEW YORK) / GOVERNMENT OF NORWAY 1,28%
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 1,26%
AB SEB BANKAS 1,09%
TRIGON UUS EUROOPA FOND 0,95%

 

Dividendid
Kontsernil ei ole püsivat ega kindlaksmääratud kohustust maksta oma aktsionäridele regulaarselt dividende. Juhatuse soovitused kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitali nõuetel, investeerimisvajadustel ja strateegilistel kaalutlustel.

2017. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2016. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.15 eurot aktsia kohta.

2015. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2014. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2013. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2012. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.

2011. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.

 

Juhtimiskohustusi täitvate isikute ja nendega lähedalt seotud isikute tehingud