Aktsiainfo

Olympic Entertainment Group AS aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006. Alates 26. septembrist 2007 kaubeldakse Olympic Entertainment Group AS aktsiatega Varssavi börsil. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali suuruseks on 60 716 482,40 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 791 206 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.

ISIN  EE3100084021
Väärtpaberi lühinimi  OEG1T
Market  BALTIC MAIN LIST
Emiteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteerimise kuupäev  23.10.2006


Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil 1. jaanuar 2012 - 30. juuni 2016:

Olympic Entertainment Group AS aktsia võrdlus indeksitega perioodil 1. jaanuar 2012 – 30. juuni 2016:

Indeks/aktsia 1.01.2012 30.06.2016 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 431.94 711.29 64.67
OMX Tallinn 531.17 980.37 84.57
OEG1T 1.062 EUR 1.940 EUR 82.67


Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid seisuga 30. juuni 2016:

OÜ HANSAASSETS 45,04%
OÜ Hendaya Invest 18,95%
NORDEA BANK FINLAND PLC, CLIENTS 2,30%
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 2,15%
J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A/ JPML SA RE UCITS CLIENTS ASSETS 1,90%
RBC INVESTOR SERVICES BANK / LUX-NON RESIDENTS / DOMESTIC RATE 1,39%
Central Securities Depository of Lithuania 1,26%
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 1,18%
THE NORTHERN TRUST COMPANY/ HARDING LOEVNER FRONTIER EMERGING MARKETS PORTFOLIO 1,13%
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS 1,03%

 

Dividendid
Kontsernil ei ole püsivat ega kindlaksmääratud kohustust maksta oma aktsionäridele regulaarselt dividende. Juhatuse soovitused kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitali nõuetel, investeerimisvajadustel ja strateegilistel kaalutlustel.

2016. aastal kiitis aktsionäride üldkoosolek heaks ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0.15 eurot aktsia kohta.

2015. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2014. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2013. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2012. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.

2011. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.