Aktsiainfo

Olympic Entertainment Group AS aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 23. oktoobrist 2006. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali suuruseks on 60 716 482,40 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 791 206 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.

Allikas: Nasdaq Tallinn

 

ISIN  EE3100084021
Väärtpaberi lühinimi  OEG1T
Market  BALTIC MAIN LIST
Emiteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteeritud väärtpabereid  151 791 206
Noteerimise kuupäev  23.10.2006


Olympic Entertainment Group AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil
1. jaanuar 2015 - 30. september 2018:Olympic Entertainment Group AS aktsia võrdlus indeksitega perioodil 1. jaanuar 2015 – 30. september 2018:

Indeks/aktsia 01.01.2015 30.09.2018 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 566,56 948,29 72,07
OMX Tallinn 755,05 1 215,84 67,09
OEG1T 1,70 EUR 1,50 EUR 16,47

Olympic Entertainment Group AS suurimad aktsionärid seisuga 30. september 2018:

Odyssey Europe AS 90.01%
SEB S.A. CLIENT ASSETS UCITS 3.71%
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS ACCOUNT A FUND NO OM01 1.49%
Clearstream Banking Luxembourg S.A. Clients 1.21%
FIREBIRD REPUBLICS FUND LTD 1.00%
AB SEB BANKAS 0.39%
SEB/DANSKE INVEST BALTIC EQUITY FUND 0.34%
BPSS FFT/CLIENTS ASSETS 0.27%
DANSKE BANK CLIENTS HOLDINGS 0.23%
AB ŠIAULIŲ BANKAS 0.11%

 

Dividendid
Kontsernil ei ole püsivat ega kindlaksmääratud kohustust maksta oma aktsionäridele regulaarselt dividende. Juhatuse soovitused kasumi jaotamiseks põhinevad finantstulemustel, käibekapitali nõuetel, investeerimisvajadustel ja strateegilistel kaalutlustel.

2017. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2016. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.15 eurot aktsia kohta.

2015. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2014. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2013. aastal maksti aktsionäridele dividende 0.1 eurot aktsia kohta.

2012. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.

2011. aastal maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisena välja 0.1 eurot aktsia kohta.

 

Juhtimiskohustusi täitvate isikute ja nendega lähedalt seotud isikute tehingud