Tere tulemast Olympic Entertainment Group lehele!

Viimased pressi- ja aktsiateated
Ainuaktsionäri otsus OEG ühendamiseks Odyssey Europe AS-iga

Positatud 12. oktoober 2018

Olympic Entertainment Group AS („OEG“) informeerib ainuaktsionär Odyssey Europe AS-i („Odyssey“) poolt otsuse vastuvõtmisest, millega kiideti heaks OEG kui ühendatava ühingu ühinemine Odyssey’ga kui ühendava ühinguga.

Loe lähemalt

OEG: Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise lõpuleviimine

Positatud 12. oktoober 2018

Olympic Entertainment Group AS (OEG) teatab, et vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine on lõpeleviidud. Ülevõtmise tulemusena kuuluvad 100% OEG aktsiatest (v.a. oma aktsiad) Odyssey Europe AS-ile.  

Loe lähemalt

OEG: vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine

Positatud 11. oktoober 2018

Olympic Entertainment Group AS (OEG) on esitanud Nasdaq CSD SE Eesti filiaalile avalduse vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionär, Odyssey Europe AS-ile (Põhiaktsionär) hüvitise eest 1,40 eurot ühe aktsia kohta, kooskõlas OEG aktsionäride erakorralise 10.09.2018.a.

Loe lähemalt