Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Olympic Entertainment Group AS on sotsiaalselt vastutustundlik Kontsern, mis seisab äri läbipaistvuse eest ning kõrgete eetiliste standardite eest, investeerib pidevalt oma äri arendusse, rakendab vajalikke meetmeid rahapesu takistamiseks, pakub oma klientidele turvalisi teenuseid ja keskkonda ning austab nende privaatsust. Kontsern tegutseb vaid riikide poolt kehtestatud seaduste raamides ja on alati olnud seadusandluse arendamise ja vajalike regulatsioonide kehtestamise üheks initsiaatoriks. Pidevas koostöös kohalike riigiasutustega üritame arendada mänguturgu vastavalt kõrgeimatele standartidele ja tagada meie klientidele kaitset koostöös antud valdkonna regulaatoritega. Kontsern panustab seltskonna heaolu suurendamisse pidevalt osaledes heategevusprogrammides ja toetades sporti, kultuuri, laste tervist ja heaolu. Lisaks investeerib Kontsern oma töötajatesse, toetades nende professionaalset ja sotsiaalset arengut.

Kontsern järgib ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ja ei tolereeri korruptsiooni mistahes kujul. Lisaks on Kontsern koostamas kontserniülest eeskirja, mis katab järgnevaid valdkondi: inimõigused, inimressursi juhtimine, korruptsioon, keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud.

Olympic Entertainment Group lähtub oma tegevuses neljast kontserni põhiväärtusest:

Teeninduskirg

 • Meie jaoks on kliendid meie külalised – me kohtleme oma kliente nagu külalisi oma kodus.
 • Me püüame alati oma külaliste ootusi ületada – me armastame oma tööd ja teeme rohkem, kui meilt oodatakse; me toetame oma meeskonda ja anname endast enam kui 100%.
 • Oleme oma ala meistrid – oleme uhked selle üle, et pakume eeskujulikemat teenindust kogu hasartmängutööstuses; meie töötajad on parimad ja me toetame alati nende arengut.

Vastutustunne

 • Pakume alati kõige turvalisemat keskkonda – meie kõrged turvastandardid on hästi tuntud ja meil on hästi väljaarendatud vastutustundlikku hasartmängu puudutavad programmid.
 • Me hoiame omasid – me vastutame oma tegemiste eest ja toetame alati oma meeskonda.
 • Me oleme head kodanikud, kes heategevusprogrammides ja väärt ettevõtmistes regulaarselt osaledes toetavad aktiivselt ühiskonda.

Meelelahutuslikkus

 • Me suhtleme naeratades – lisaks laiale mängude valikule ja võiduprogrammidele leiavad meie külalised alati eest ka neid naeratava näo ja südamega teenindavad võõrustajad.
 • Me naudime iga hetke – naudime oma tööd meeskonnas ja koostööd kolleegidega; töö on mäng ning teineteisele naeratavad töötajad naeratavad ka meie külalistele.

Tasuvus

 • Me loome positiivseid tundeid – me jagame oma klientide võidurõõmu ja toetame neid, kui nad ei võida. Me püüame hoolitseda selle eest, et ajaveetmine koos meiega oleks neile alati meeldiv kogemus.
 • Me edendame algatusvõimet – meie tooteid ja teenuseid saab alati parandada; me hindame kõrgelt initsiatiivi ja toetame kõiki suurepäraseid, nii meie firmale, meie külalistele kui ka meie töötajatele kasulikke ideid.

Vastutustundliku ettevõttena oleme me osa ühiskonnast ning käitume sellele vastavalt kõigis oma ärivaldkondades. Osaleme regulaarselt heategevusprogrammides ja väärt ettevõtmistes ning toetame seeläbi ühiskondlikke algatusi, mis meie kõigi elukeskkonda paremaks muudavad. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena suunab Olympic Entertainment Group iga-aastaselt heategevusse kindla osa oma eelarvest. Sponsorlussuundadeks on sport, kultuur ja sotsiaalvaldkond. Spordi puhul toetame tuntumaid ja armastatumaid spordialasid. Sotsiaalvaldkondade puhul eelistame lastega seotud projekte ning kultuurivaldkonna puhul lähtume üldjuhul ettevõtmise ulatuslikkusest.

Näiteid hea- ja sponsorlustegevusest ning toetustest:

Eesti

 • Birgitta festival
 • Eesti Korvpalliliit
 • Eesti Kultuurkapital
 • Eesti Olümpiakomitee
 • Eesti Paraolümpiakomitee
 • Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 • FC Infonet MTÜ
 • Hokiklubi Narva Stars
 • Narva Jalgpalli Liit MTÜ
 • Nõmme BSC MTÜ
 • PÜHALEPA SUUSAKLUBI "PÕHJAKOTKAS" MTÜ
 • Rapla Korvpallikool
 • SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev
 • SA HILLE TÄNAVSUU VÄHIRAVIFOND KINGITUD ELU
 • Spordiklubi ALL STARS
 • Spordiselts MTÜ
 • Tallinna Jahtklubi MTÜ
 • Tegusa Eesti stipendium

Läti

 • Daugapils Sports (kohalike spordiorganisatsioonide toetus)
 • Biedriba “ESI BRIVS” (ole vaba sõltuvustest)
 • Biedrība “Latvijas Kultūras projekti “ (Läti kultuuri valdkonna)
 • Harrastajate hoki toetus
 • Ventspils korvpalli kooli toetus
 • Keskkonnaalaste projektide korraldamine ( Sprīdītis, Baskāju taka, Ruckas muiža)

Leedu

 • Klaipeda Jazz Festival
 • National Poker Club
 • Žalgirise korvpallimeeskonna toetus

Slovakkia

 • HC Slovan hokiklubi toetus
 • HC Bratislava hokiklubi toetus
 • MS HK Dukla Trencin hokiklubi toetus
 • HK Dukla Trencin hokiklubi toetus
 • FC Spartak Trnava jalgpalli klubi toetus
 • Glamour Business Club heategevusürituste toetus
 • InterNations ürituste toetus
 • Miss Fotomodel of Europe (Slovakkia) toetus
 • Miss Carat Tunning toetus
 • Miss Bratislava toetus

Itaalia

 • Legnano Basket Knights klubi toetus
 • Varese korvpalliklubi toetus
 • Comitato Amici di Andrea toetus
 • Pollicino Onlus (association who helps orphans)
 • CRI (vahendite kogunemine kesk-Itaalias toimunud maaväringu ohvrite toetamiseks)

Olympic Entertainment Group kaasab aktiivselt ka oma töötajaid heategevusürituste läbiviimisel. Oleme käivitanud liikumise, mille käigus üritame ühiselt erinevaid heategusid ette võtta nagu näiteks veredoonorlus, ühised kingituste kogumised erinevatele abivajajatele. Siinjuures on just oluline, et töötajad panustavad oma aega ja energiat, mitte ei kogu ainult raha. Meie kogemus kinnitab, et rahast on olulisem just abivajajatele pühendatud ja nendega koosveedetud aeg.

Vastutustundliku mängimise edendamine

Olympic Entertainment Group on aktiivselt osalenud oma tegutsemispiirkondades hasartmänguseaduse väljatöötamise komisjonides, tehes ettepanekuid saavutamaks kohusetundlikku lähenemist hasartmängudesse. Kontsernis on kehtestatud sotsiaalse vastutuse reglement, millega on sätestatud nõuded tütarettevõtetele, et nad on kohustatud järgima seadusest tulenevaid nõudeid ja tegema hasartmängusõltuvuse ärahoidmiseks ennetustööd. Samuti kehtestab reglement nõuded klientide teavitamisele hasartmängusõltuvusest.

Kõikides Kontserni ettevõtetes lähtutakse vastutustundliku mängimise põhimõtetest, mille näideteks on:

 • Käitume vastutustundlikult – oleme uhked kõrgete eetiliste standardite üle
 • Kanname hoolt selle üle, et me oleksime kursis valdkonnaspetsiifiliste teadmistega
 • Reklaamimisel lähtume seadusest ja reklaamime vastutustundlikult
 • Suhtume proaktiivselt rahapesu tõkestamisse
 • Pakume turvalist, sertifitseeritud ja vastutustundlikku mängukeskkonda
 • Hindame kõrgelt kliendi konfidentsiaalsust ja privaatsust
 • Mängimine on meelelahutus
 • Oleme kehtestanud külastajate vanuse alampiirid ja registreerimise
 • Klientidel on võimalus kasiinokülastuse keelu rakendamiseks
 • Meie personal on koolitatud teadvustamaks hasartmängusõltuvusest
 • Pakume abi hasartmängusõltuvuse vastu
 • Teeme koostööd hasartmängusõltlaste gruppidega

Kõikides meie kasiinodes on infomaterjale, mis kutsuvad üles mõistlikule mängimisele ning suunavad, kuhu pöörduda abi saamiseks. Kontsern teeb ka koostööd mitmete psühholoogidega, kes abistavad mängusõltlasi.

Hotell

Hilton Tallinn Park on LightStay programmi liige. See on Hiltoni programm, mille eesmärk on jälgida keskkonnasäästlikkust energiatõhususe ja veekasutuse kaudu. Muuhulgas tähendab see ohtlike ja kahjulike kemikaalide asendamist keskkonnasõbralike toodetega, partnerlust jäätmefirmaga joogipudelite osas ja jäätmemahu minimeerimist. Kui vähegi võimalik, kasutab hotell sisseostudeks kohalikke tarnijaid. Hilton Tallinn Park osaleb Töötukassa poolt korraldatud kohalikul töömessil, et tutvustada karjäärivõimalusi hotellinduses ja aidata inimestel leida sobiv töö. Teeme koostood Tallinna Lastekoduga ja muuhulgas ka Tallinna Teeninduskooliga, pakkudes praktikavõimalusi. Vabatahtlikuna abistamine Tallinna loomaaias, loomade varjupaiga külastamine ja lasteaia mänguväljaku parandamine on näited tegevustest, milles meie meeskonnaliikmed on osalenud.

Töötajate heaolu

Kontsern on välja töötanud oma töötajate jaoks täiendavate tasude süsteemi, mis innustab kollektiivi liikmeid andma endast pidevalt paremaid tulemusi. Igal aastal tehakse Kontsernis koolituskava, mis on koostatud vastavalt iga-aastastele arenguvestlusel välja tulnud vajadustele. Kontsernis ei eelistata naisi meestele ega vastupidi. Kontsernis tehakse pidevat tööd riskide ennetamiseks töökeskkonnas, samuti viiakse läbi töörahulolu-uuringuid, et parendada töötajate heaolu. Kontsern ei ole 2016. aastal rakendanud juhatuse ja kõrgema juhtorgani tasemel ametlikku mitmekesisuspoliitikat, kuid järgib põhimõtet mitte diskrimineerida kandidaate soolisel ega muudel alustel. • Valige oma riik ja keel