Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Olympic Entertainment Group AS on sotsiaalselt vastutustundlik Kontsern, mis seisab äri läbipaistvuse eest ning kõrgete eetiliste standardite eest, investeerib pidevalt oma äri arendusse, rakendab vajalikke meetmeid rahapesu takistamiseks, pakub oma klientidele turvalisi teenuseid ja keskkonda ning austab nende privaatsust. Kontsern tegutseb vaid riikide poolt kehtestatud seaduste raamides ja on alati olnud seadusandluse arendamise ja vajalike regulatsioonide kehtestamise üheks initsiaatoriks. Pidevas koostöös kohalike riigiasutustega üritame arendada mänguturgu vastavalt kõrgeimatele standartidele ja tagada meie klientidele kaitset koostöös antud valdkonna regulaatoritega. Kontsern panustab seltskonna heaolu suurendamisse pidevalt osaledes heategevusprogrammides ja toetades sporti, kultuuri, laste tervist ja heaolu. Lisaks investeerib Kontsern oma töötajatesse, toetades nende professionaalset ja sotsiaalset arengut.

Olympic Entertainment Group lähtub oma tegevuses neljast konterni põhiväärtusest:

Teeninduskirg

 • Meie jaoks on kliendid meie külalised – me kohtleme oma kliente nagu külalisi oma kodus.
 • Me püüame alati oma külaliste ootusi ületada – me armastame oma tööd ja teeme rohkem, kui meilt oodatakse; me toetame oma meeskonda ja anname endast enam kui 100%.
 • Oleme oma ala meistrid – oleme uhked selle üle, et pakume eeskujulikemat teenindust kogu hasartmängutööstuses; meie töötajad on parimad ja me toetame alati nende arengut.

Vastutustunne

 • Pakume alati kõige turvalisemat keskkonda – meie kõrged turvastandardid on hästi tuntud ja meil on hästi väljaarendatud vastutustundlikku hasartmängu puudutavad programmid.
 • Me hoiame omasid – me vastutame oma tegemiste eest ja toetame alati oma meeskonda.
 • Me oleme head kodanikud, kes heategevusprogrammides ja väärt ettevõtmistes regulaarselt osaledes toetavad aktiivselt ühiskonda.

Meelelahutuslikkus

 • Me suhtleme naeratades – lisaks laiale mängude valikule ja võiduprogrammidele leiavad meie külalised alati eest ka neid naeratava näo ja südamega teenindavad võõrustajad.
 • Me naudime iga hetke – naudime oma tööd meeskonnas ja koostööd kolleegidega; töö on mäng ning teineteisele naeratavad töötajad naeratavad ka meie külalistele.

Tasuvus

 • Me loome positiivseid tundeid – me jagame oma klientide võidurõõmu ja toetame neid, kui nad ei võida. Me püüame hoolitseda selle eest, et ajaveetmine koos meiega oleks neile alati meeldiv kogemus.
 • Me edendame algatusvõimet – meie tooteid ja teenuseid saab alati parandada; me hindame kõrgelt initsiatiivi ja toetame kõiki suurepäraseid, nii meie firmale, meie külalistele kui ka meie töötajatele kasulikke ideid.

Vastutustundliku ettevõttena oleme me osa ühiskonnast ning käitume sellele vastavalt kõigis oma ärivaldkondades. Osaleme regulaarselt heategevusprogrammides ja väärt ettevõtmistes ning toetame seeläbi ühiskondlikke algatusi, mis meie kõigi elukeskkonda paremaks muudavad. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena suunab Olympic Entertainment Group iga-aastaselt heategevusse kindla osa oma eelarvest. Sponsorlussuundadeks on sport, kultuur ja sotsiaalvaldkond. Spordi puhul toetame tuntumaid ja armastatumaid spordialasid. Sotsiaalvaldkondade puhul eelistame lastega seotud projekte ning kultuurivaldkonna puhul lähtume üldjuhul ettevõtmise ulatuslikkusest.

Näiteid hea- ja sponsorlustegevusest ning toetustest:

Eesti

 • Eesti Olümpiakomitee
 • Eesti Korvpalliliit
 • Maarja Küla
 • Birgitta festival
 • Rapla Korvpallikool
 • Eesti Paraolümpiakomitee
 • Tegusa eesti stipendium
 • Eesti Filmiajakirjanike Ühingu Aasta Filmi auhinnapreemia
 • Laagri Lions Klubi

Läti

 • Martina Fond (tervise probleemidega lapsed)
 • Saldus Fotoklubi (laste mänguväljaku toetus)
 • Biedriba “ESI BRIVS”
 • Jelgava invaliidide assotsiatsioon
 • Toetus Latgale piirkonna turismikeskusele
 • Läti Korvpalliliit
 • Rezekne linnavalitsus – toetus linna taristu arenguks

Leedu

 • Toetus lastekodule
 • Leedu Maleföderatsiooni toetus

Poola

 • PARAM SP.J – tuleohutusseminari toetus
 • Ettevõtlusarengu sihtasutuse toetus
 • Projekt Raszyn toetus

Slovakkia

 • HC Slovan Hokiklubi
 • HOKEJOVY KLUB SK POLICIE POPRAD
 • FC Spartak a.s.

Valgevene

 • Sõjaveteranide seltsi toetus
 • Kohalik sporditoetus

Olympic Entertainment Group kaasab aktiivselt ka oma töötajaid heategevusürituste läbiviimisel. Oleme käivitanud liikumise, mille käigus üritame ühiselt erinevaid heategusid ette võtta nagu näiteks veredoonorlus, ühised kingituste kogumised erinevatele abivajajatele. Siinjuures on just oluline, et töötajad panustavad oma aega ja energiat, mitte ei kogu ainult raha. Meie kogemus kinnitab, et rahast on olulisem just abivajajatele pühendatud ja nendega koosveedetud aeg.

Töötajate heaolu

Kontsern on välja töötanud oma töötajate jaoks täiendavate tasude süsteemi, mis innustab kollektiivi liikmeid andma endast pidevalt paremaid tulemusi. Igal aastal tehakse Kontsernis koolituskava, mis on koostatud vastavalt iga-aastastele arenguvestlusel välja tulnud vajadustele. Kontsernis ei eelistata naisi meestele ega vastupidi. Kontsernis tehakse pidevat tööd riskide ennetamiseks töökeskkonnas, samuti viiakse läbi töörahulolu-uuringuid, et parendada töötajate heaolu.